หน้าแรก การติดต่อสอบถาม
การติดต่อสอบถาม
 
หากมีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือติดต่อ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 0-2207-3599 โทรสาร: 0-2207-3502 หรือ E-mail: pdf@erc.or.th หรือดูรายละเอียดได้บนเวปไซด์ของฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน http://pdf.erc.or.th หรือเบอร์สายด่วนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โทร: 1204 หรือสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสำนักงานประจำเขต ที่ทำหน้าที่ดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)

พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ ชั้น 2 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนตพาร์ก เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-203-433-4, 053-271-718โทรสาร 053-271-719

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 1 เลขที่ 59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-252-924, โทรสาร 055-252-925

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 1045/2 ชั้น 3  ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221991-2

4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 7 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 3 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-228-338-9 โทรสาร 043-228-338

5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคราม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ เลขที่ 47/9-10 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242-718 โทรสาร 045-242-719

6. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 6 (นครราชสีมา)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 4 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ 1318/1 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  30000 โทรศัพท์ 044-257888-9 โทรสาร 044-257892

7. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 7 (สระบุรี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 7 จังหวัด ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ เลขที่ 12/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปางเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-223-048-9 โทรสาร 036-223-019

8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 (ชลบุรี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 5 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ที่อยู่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-113-487-9 โทรสาร 038-113-486

9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 4 จังหวัดในเขต
ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ เลขที่ 284/87 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-517-505 โทรสาร 034-517-506

10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 10 (ราชบุรี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัดในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้บางส่วน ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ที่อยู่ เลขที่ 49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-328-503-4 โทรสาร 032-328-505

11. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัดในเขตภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
ที่อยู่ อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/โทรสาร 077-285-312-3

12. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 12 (สงขลา)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัดในเขตภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่ มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  888 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100  074-244-101, 074-244-162

13. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
พื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่ 18/23 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-525-2544 โทรสาร 02-525-2504
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี